Počet položek: 0 0,- CZK
SBĚRATELSKÉ KARTY

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Ze zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) máte dle § 53 odst. 6 právo odstoupit od smlouvy která byla uzavřena přes internet, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud tedy po obdržení zásilky zjistíte že vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze, dle dohody buď složenkou nebo bankovním převodem. V § 53 odst. 7 je však výslovně uvedeno, že spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal.

Podmínkou pro vrácení peněz tedy je že zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje. Zásilku musíte odeslat nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží a ve vracené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení.  Vracíme pouze peníze za zboží, nikoli za poštovné a balné.

Zásilku můžete zaslat pouze běžným způsobem - nikoli na dobírku. V takovém případě by zásilka nebyla přijata.

Dodatek k OBCHODNÍM PODMÍNKÁM
Storno poplatky, smluvní pokuta

1. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

2. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

3. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.